Naše zákazky

Pozri "Zoznam referencií našej spoločnosti"

Popis vybratých zákaziek:

A. Geodetické a kartografické práce

 1. Vlícovacie body pre fotogrametriu
 2. Vyhotovenie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc
 3. Zameranie pamiatkového objektu Hrubá Bašta v Bardejove
 4. Vyhotovenie mapových podkladov pre projektovanie
 5. Základná mapa závodu Pivovar Šariš a.s.
 6. Diaľnica D1 Važec – Hybe, Branisko, Ladce – Sverepec
 7. DOK a OOK Prešov – Vranov n/T – Humenné I.
 8. DOK a OOK Prešov – Vranov n/T – Humenné II.
 9. Základná mapa závodu Doliva – Krajná Poľana
 10. Geodeticko-hydrografický pasport toku I.
 11. Geodeticko-hydrografický pasport toku II.
 12. Geodeticko-hydrografický pasport toku III.
 13. Diaľnica D1 úsek Nemšová - Ladce 
 14. Základná mapa závodu Pepsi Cola v Malackách 
 15. Geodetické zameranie interiérov a exteriérov budov I. 
 16. Geodetické zameranie interiérov a exteriérov budov II. 
 17. Geodetické práce vo výstavbe 
 18. Zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu
 19. Geodetické a kartografické práce na vodnom toku I. 
 20. Geodetické a kartografické práce na vodnom toku II. 
 21. Geodetické a kartografické práce na vodnom toku III. 
 22. Geodetické a kartografické práce na vodnom toku IV. 
 23. Geodetické a kartografické práce na vodnom toku V. 

B. Napĺňanie informačných systémov o území – Slovenská republika

 1. Vektorizácia máp ZM SR 1 : 10 000
 2. Cenová mapa mesta Bardejov
 3. Územný plán mesta Bardejov
 4. Digitálna technická mapa mesta Bardejov
 5. Digitálna technická mapa mesta Prešov
 6. Digitálna mapa mesta Michalovce
 7. Rastrová katastrálna mapa mesta Prešov
 8. Administratívna mapa Slovenskej republiky v mierke 1:400 000
 9. Polohopisná mapa Slovenskej republiky v mierke 1:250 000
 10. Mapa cestnej siete Slovenskej republiky

C. Napĺňanie informačných systémov o území – SRN

 1. Konštruovaie a vektorizácia elektrických káblov
 2. Vektorizácia katastrálnych máp pre nemeckého partnera
 3. Vektorizácia katastrálnych máp mesta Loerrach (SRN)
 4. Spracovanie 3D modelu technologického zariadenia
 5. Spracovanie 3D modelu budovy
 6. Vektorizácia a konštrukcia elektrických rozvodov
 7. Vektorizácia a konštrukcia plynových a vodovodných vedení

D. Spracovanie registrov pôvodného stavu, pozemkové úpravy

 1. Register obnovenej evidencie pozemkov Štrba
 2. Vyhotovenie ZRPS extravilánu obcí I.
 3. Vyhotovenie ZRPS extravilánu obcí II
 4. Projekty pozemkových úprav
 5. Rozdeľovací plán
 6. Register pôvodného stavu