Technické vybavenie

Naša firma vlastní nasledovnú geodetickú meraciu techniku:

 • tri GPS zostavy Leica RX1250Xc, s možnosťou prijímať signály GLONASS a s vybavením pre prácu s RTK sieťou
 • dva prijímače GNSS Leica GS20 na zber údajov pre GIS
 • totálne stanice SOKKIA PowerSET 4000 a SOKKIA SET 2030R3 (s možnosťou merania bez odrazového hranolu) s príslušenstvom
 • totálnu stanicu LEICA TC1100 s príslušenstvom
 • jeden systém na vyhľadávanie podzemných inžinierskych sietí (káblov aj potrubí) Radiodetection RD4000T3(F) so zaškoleným personálom
 • ručný navigačný prístroj GARMIN GPSMAP 60CSx, vhodný na orientáciu v teréne, vyhľadávanie bodov bodového poľa a zber údajov pre GIS so submetrovou presnosťou
 • optické teodolity a nivelačné prístroje (ZEISS THEO 010, THEO 020, NI 005A, KONI 005, SOKKIA C330, ZEISS PZL100...) s príslušenstvom
 • digitálny nivelačný prístroj Leica Sprinter 250M s príslušenstvom
 • laserové metre Leica DISTO A5 a TruPulse 200
 • vysielačky Motorola Radius GP 300 a Motorola CP040 s pridelenou frekvenciou

Naša firma vlastní nasledovnú výpočtovú techniku:

 • počítače - grafické pracovné stanice na báze procesorov Intel, s operačnými systémami na platforme Microsoft Windows, ktorých výkon je optimalizovaný na spracovanie veľkého množstva grafických dát (operačná pamäť až do 32 GB), ktoré sú vybavené dvoma 19“ až 24“ LCD monitormi, prípadne monitormi širokouhlými
 • servery s operačnými systémami na platforme Microsoft Windows a Linux
 • prenosné počítače – notebooky značky HP a LENOVO na spracovanie dát priamo v teréne s bezdrôtovým pripojením na Internet
 • veľkoplošný farebný skener, tlačiareň a kopírka CANON imagePROGRAF iPF765 MFP
 • prenosný čiernobiely kopírovací stroj CANON FC210 A4
 • čiernobiely kopírovací stroj CANON iR2200 (A3 kopírka, sieťová A3 laserová tlačiareň, sieťový A3 skener)
 • atramentové tlačiarne CANON Pixma iX5000, formát A3+ a CANON Pixma iP4300, formát A4
 • laserovú farebnú tlačiareň OKI C8800, formát A3
 • viaceré laserové čiernobiele tlačiarne a multifunkčné zariadenia CANON, formát A4
 • atramentové farebné multifunkčné zariadenie CANON Pixma MG5250 , formát A4
 • farebný skener formátu A4 CANON CanoScan 4400F

Naša firma vlastní nasledovné programy
na spracovanie geodetických, kartografických a GIS údajov:

 • vlastné programy a nástroje na prvotné spracovanie geodetických údajov GeoCalc pre Windows
 • program na spracovanie GPS dát a výpočet geodetických sietí Leica Geo Office
 • grafické programy MicroStation v najnovšej verzii
 • program na spracovanie 3D modelu terénu TerraModeler ako nadstavba pre MicroStation
 • sadu programov na spracovanie digitálneho modelu terénu, výpočet vodnej erózie a projektovanie poľných ciest ATLAS DMT
 • program na vytváranie 3D modelov stavieb a stavebných výkresov SPEEDIKON/M ako nadstavba pre MicroStation
 • CAD program Autodesk Map 3D
 • program GEO-SK 6 na vyhotovenie písomných častí geometrických plánov
 • programové systémy LandPro na spracovanie projektov pozemkových úprav v najnovšej verzii
 • geodetické grafické systémy Kokeš s nadstavbou ROEP na spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov
 • GIS programy MapInfo Professional s programovacím prostredím MapBasic a s nadstavbovými programami Vertical Mapper a Grid Analyst pre 3D modelovanie a analýzy terénu
 • GIS programy ArcInfo a ArcEdit
 • programy na skenovanie a spracovanie skenovaných máp a leteckých snímok a ich vektorizáciu ScanSmith Scan, ScanSmith View, I/RAS B, I/RAS C, I/GEOVEC, Vectory LT
 • databázové servre Microsoft SQL a Oracle
 • program na rozpoznávanie textov Recognita Plus
 • program na spracovanie bitmapových súborov Adobe Photoshop
 • kancelársky softvér Microsoft Office Professional, CorelDraw, Microsoft Project, softvér na vývoj programov Microsoft Visual Studio.NET
 • celá počítačová sieť je chránená produktom McAfee Total Protection (antivrus, antispyware, firewall, antispam)