Rôzne:

Seminár: Zber údajov pre územné informačné systémy - 1. ročník

Seminár: Zber údajov pre územné informačné systémy - 2. ročník

Seminár: Zber údajov pre územné informačné systémy - 3. ročník

Seminár: Etika podnikania, kvalita prác a spolupráca so štátnymi organizáciami

Seminár: Geodetické práce pri výstavbe diaľnice D1 Hybe -Važec

Seminár: Legislatíva geodetických prác vo výstavbe